skip to Main Content
Prinsjesdag

Prinsjesdag

Nieuws van Netwerk Notarissen

De derde dinsdag in september is traditiegetrouw ‘Prinsjesdag’. De troonrede is voorgelezen en de Miljoenennota en het Belastingplan 2019 zijn gepresenteerd. Netwerk Notarissen heeft de kabinetsplannen doorgenomen op wat de maatregelen voor uw huis, bedrijf en relatie/gezin betekenen. Ook zijn de plannen uit eerdere jaren bekeken die per 1 januari 2019 worden ingevoerd. Hier lees je de belangrijkste plannen op hoofdlijnen.

Wil je een overzicht van álle maatregelen? Je leest ze op de website van de Rijksoverheid. De plannen worden de komende tijd in de Tweede en Eerste Kamer besproken. Daarom is het nog niet zeker of de plannen zoals die vandaag zijn gepresenteerd ook precies zo worden ingevoerd.

Wat verandert er voor de hypotheek?

De eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen voor de hypotheek worden bevestigd. De afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt versneld zodat in 2023 het beoogde maximale aftrektarief (van afgerond 37%) wordt bereikt. Voor 2019 geldt nog het maximale aftrektarief van 49% (ter vergelijking: in 2018 was dit 49,5%).

Het hypotheekplafond blijft 100%. Dit betekent dat je de aankoopkosten van een woning (de zogenoemde kosten koper) niet kunt lenen bij de bank maar met eigen geld moet betalen. Het hypotheekplafond geldt alleen voor professionele hypotheekverstrekkers zoals banken. Wanneer je bijvoorbeeld bij je familie geld leent voor de aankoop van een woning kun je dus wel een groter bedrag lenen. Maar dit leidt er niet toe dat je ook over dit grotere bedrag recht hebt op het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek. Wanneer de lening niet direct verband houdt met de aankoopkosten van de woning, is de rente niet aftrekbaar. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een extra bedrag is geleend om de inrichting van de woning te betalen.

Monumentenaftrek wordt subsidieregeling

Vanaf 1 januari 2019 zijn uitgaven voor rijksmonumenten niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De aftrekregeling wordt vervangen door een subsidieregeling. Dit betekent dat een eigenaar van een rijksmonument een subsidieaanvraag kan doen voor de kosten die hij heeft gemaakt voor onderhoud en restauratie van zijn monument. Er wordt alleen subsidie gegeven voor bedragen boven 1.000 euro. De eigenaar kan voor kosten waarvoor subsidie kan worden gevraagd een subsidie krijgen van 35% van de kosten. Deze maatregel is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen.

Meer woningen

Het kabinet zet met hoge prioriteit in op het bouwen van meer woningen omdat de bevolking groeit en het aantal eenpersoonshuishoudens toeneemt. Er wordt daarom geld vrij gemaakt voor de bouw van woningen. Dat geld is er bijvoorbeeld voor het stimuleren van woningbouw op locaties die eerst een andere functie hadden, bijvoorbeeld bedrijventerreinen.

Belastingtarief voor ondernemers met een bv

Eerder had het kabinet aangekondigd dat het tarief in box 2 zou stijgen. In het belastingplan staat dat het tarief in 2020 zal stijgen van 25% naar 26,25% en dat het in 2021 verder stijgt naar 26,9%. Een nog niet eerder bekend gemaakt voorstel is het belasten van de rekening-courant-schuld van de aandeelhouder aan de bv: als deze hoger is dan 500.000 euro dan moet er belasting worden betaald. In sommige situaties kan de rekening-courant-schuld nog belastingvrij worden verminderd met een kapitaalvermindering bij de notaris. Of dit in jouw situatie mogelijk is vergt overleg met jouw accoutant en de notaris.

Wat blijft

Het blijft gunstig om ieder jaar te profiteren van de belastingvrijstellingen voor schenkingen. Door te schenken wordt de erfenis verkleind waardoor er erfbelasting kan worden bespaard. Naast de gewone belastingvrijstellingen is er een hoger bedrag vrijgesteld voor een bedrag dat wordt besteed aan het kopen van een huis, het verbouwen van een huis of het aflossen op de hypotheek. Deze vrijstelling is maximaal 100.000 euro. De begunstigde hoeft geen familielid te zijn maar moet wel in de leeftijdscategorie tussen 18 en 40 jaar vallen (of een partner hebben in die leeftijdscategorie).

Er zijn eisen voor belastingvrijstellingen. Om een onaangename verrassing te voorkomen, is het belangrijk voordat je een schenking doet bij een Netwerknotaris te informeren wat de eisen zijn.

Back To Top